Общи условия

Съдържание

Условия за ползване

1. Условия

С достъп до уеб сайта на https://mynamebg.com/ давате съгласието си за обвързване с настоящите Общи условия, всички приложими закони и разпоредби и се съгласявате, че сте отговорни за спазването на приложимите местни закони. Ако не сте съгласни с някой от тези условия, ви е забранено да използвате или да получите достъп до този сайт. Материалите, съдържащи се в този сайт, са защитени от приложимото законодателство за авторското право и търговските марки.

2. Използвайте лиценз

Разрешено е временно да изтеглите едно копие от материалите (информация или софтуер) на уебсайта на https://mynamebg.com само за лично, нетърговско преходно гледане. Това е издаване на лиценз, а не прехвърляне на собственост, и при този лиценз не може да:

  • модифициране или копиране на материалите;
  • да използват материалите за каквато и да е търговска цел или за всякакви публични изложения (търговски или нетърговски);
  • опит за декомпилация или обратно разработване на софтуер, който се съдържа в уеб сайта на https://mynamebg.com/;
  • премахване на всички авторски права или други собствени бележки от материалите; или
  • прехвърляте материали на друго лице или ” да огледате” материалите на всеки друг сървър.

Този лиценз се прекратява автоматично, ако нарушите някое от тези ограничения и може да бъде прекратен от https://mynamebg.com/ по всяко време. След като прекратите разглеждането на тези материали или при прекратяване на този лиценз, трябва да унищожите всички изтеглени материали, които се съхраняват във Вашия електронен или печатен формат.

3. Отказ от права

Материалите на уебсайта на https://mynamebg.com/ са предоставени на база “както е”. https://mynamebg.com/не дава никакви гаранции, изразени или подразбиращи се, и с това се отказва и отрича всички други гаранции, включително, без ограничение, подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, годност за определена цел или ненарушаване на интелектуална собственост или друго нарушение на права.

Освен това https://mynamebg.com/ не гарантира и не прави никакви изявления относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването на материалите на своя уебсайт или по друг начин, свързани с такива материали или на всички сайтове, свързани с този сайт.

4. Ограничения

В никакъв случай https://mynamebg.com/ или нейните доставчици не носят отговорност за каквито и да е вреди (включително, но без да се ограничават до вреди за загуба на данни или печалба или поради прекъсване на дейността), произтичащи от използването или невъзможността да се използват материалите на https://mynamebg.com/, дори ако https://mynamebg.com/ или упълномощен представител на https://mynamebg.com/ е уведомен устно или писмено за възможността за такава вреда. Тъй като някои юрисдикции не разрешават ограничения на подразбиращи се гаранции или ограничения на отговорността за последващи или случайни щети, тези ограничения може да не важат за вас.

5. Точност на материалите

Материалите, които се появяват на уеб сайта на https://mynamebg.com/, могат да включват технически, типографски или фотографски грешки. https://mynamebg.com/ не гарантира, че някой от материалите на неговия уеб сайт е точен, пълен или актуален. https://mynamebg.com/ може да прави промени в материалите, съдържащи се на уебсайта си по всяко време без предизвестие. Независимо от това, https://mynamebg.com/ не поема ангажимент да актуализира материалите.

6. Връзки

https://mynamebg.com/ не е прегледала всички сайтове, свързани с неговия уебсайт и не носи отговорност за съдържанието на такъв свързан сайт. Включването на всяка връзка не означава одобрение от https://mynamebg.com/ на обекта. Използването на такъв свързан уебсайт е на собствен риск.

7. Модификации

https://mynamebg.com/ може да преразгледа тези Условия за ползване на своя уебсайт по всяко време без предизвестие. С използването на този уебсайт се съгласявате да бъдете обвързани от текущата версия на настоящите Общи условия.

8. Приложимо право

Тези условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на България и безвъзвратно се подчинявате на изключителната юрисдикция на съдилищата в тази държава или място.